Moje (ewoluujące) zainteresowania naukowe

  • metody ewolucyjne: zastosowania i teoria
  • Moje szczególne zainteresowania dotyczą zagadnień doboru liczebności populacji, różnorodności populacji, przekraczania siodeł, uwzględniania ograniczeń i uwzględniania wiedzy dziedzinowej w procesie projektowania algrytmu ewolucyjnego.

  • metaheurystyczne techniki optymalizacji globalnej
  • Prowadzę pracę nad taksonomią metaheurystyk i nad ich relacjami z procesem uczenia.

  • zagadnienia maszynowego uczenia
  • W tym rozległym obszarze tematycznym prowadzę prace nad budową algorytmu regresji mającego zdolność przyrostowego uczenia poprzez stopniowe wzbogacanie jego struktury na podstawie obserwacji wartości błędu aproksymacji. Wybór funkcji bazowych jest wykonywany na podstawie analizy korelacyjnej. Drugim ciekawym obszarem badań są techniki klasyfikacji wykorzystujące przekształcenie jądrowe, wykorzystywane np. w maszynie wektorów nośnych (SVM). Pracujemy nad metodami optymalizacji parametrów przekształcenia jądrowego bez konieczności wykonania klasyfikatora.

  • zastosowanie metod optymalizacji i maszynowego uczenia w zadaniach praktycznych
  • Lista zastosowań rozszerza się i można do niej zaliczyć między innymi: sterowanie procesem spalania w węglowych kotłach pyłowych (elektrownie w Polsce i na świecie), wspomaganie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka na rynku energii elektrycznej, modelowanie przyrządów półprzewodnikowych, adnotacja DNA,... (ciąg dalszy nastąpi)

  • Ponadto zajmuję się obecnie zagadnieniami praktycznymi w obszarach poszukiwań gazu z łupków oraz smart city

Lista publikacji

Listę moich publikacji można uzyskać m.in. na Google Scholar oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Oferta studiów doktoranckich

Poszukuję kandydatów na studia doktoranckie, którzy:

Chętnych proszę o kontakt.