Krótki życiorys zawodowy

 • Urodziłem się w Warszawie w 1970 roku, jestem żonaty i mam dwoje dzieci.
 • Jestem absolwentem XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica (wówczas nosiło ono nazwę K. Gottwalda).
 • W latach 1988-1993 studiowałem na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Informatyki.
 • W latach 1993-2016 byłem pracownikiem Instytutu Systemów Elektronicznych.
 • Od 2016 jestem pracownikiem Instytutu Informatyki.
 • W 1996 roku obroniłem rozprawę doktorską "Algorytmy ewolucyjne ze zmienną licznością populacji i zmiennym zasięgiem krzyżowania", której promotorem był prof. Jan J. Mulawka.
 • W latach 1996-2004 byłem konsultantem naukowym w firmie Transition Technologies S.A.
 • W 2001 roku nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicznych ukazała się moja książka "Wykłady z algorytmów ewolucyjnych", wznowiona w roku 2004 i 2016.
 • W roku 2005 ukazała się moja monografia habilitacyjna pt. "Metoda ewolucyjna jako narzędzie przeszukiwania przestrzeni Banacha", na podstawie której, po zdaniu kolokwium habilitacyjnego, Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała mi stopień doktora habilitowanego ze specjalnością informatyka.
 • W latach 2004-2008 byłem wiceprezesem zarządu w firmie Octagonet S.A.
 • Od roku 2006 jestem kierownikiem Zespołu Zastosowań Sztucznej Inteligencji.
 • W roku 2010 zostałem mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Działalność organizacyjna

 • W latach 1996-2011 byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego Krajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna. Dotychczas konferencja miała 13 edycji.
 • W latach 2008-2012 byłem przewodniczącym komisji Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych d.s. Badań Naukowych
 • W roku 2009 byłem członkiem zespołu Nauk Obliczeniowych Polskiej Akademii Nauk.
 • W roku 2010 przewodniczyłem zespołowi programowemu studiów II stopnia specjalności Elektronika.

Stypendia, nagrody i inne miłe rzeczy

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych badaczy (1996)
 • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę "Wykłady z algorytmów ewolucyjnych" (2002)
 • Nagroda zespołowa Prezesa Rady Ministrów za "wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne": zespół pod kierownictwem prof. Janusza Lewandowskiego (ITC) wraz z dr. inż. Pawłem Domańskim (IAiIS), dr.inż. Konradem Świrskim (ITC) i dr.inż. Michałem Warchołem (IAiIS) (2003)
 • Nagroda zespołowa J.M.Rektora Politechniki Warszawskiej za organizację cyklu Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna (wraz z mgr. inż. Krzysztofem Adamskim, dr.inż. Pawłem Domańskim, prof. Ewą Niewiadomską-Szynkiewicz oraz p. Elżbietą Styczek (2009, jako kierownik zespołu).
 • W 2007 roku mój dyplomant Łukasz Bartnik otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie ABB IT Challenge za najlepszą pracę magisterską.
 • W 2010 studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej przyznali mi"Złotą Kredę" - I miejsce w kategorii wykładowca, za wykład "Wstęp do algorytmów ewolucyjnych.