Aktualna oferta wykładowa

  • Algorytmy heurystyczne ALHE
    (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Wstęp do algorytmów ewolucyjnych WAE
    (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
  • Introduction to Artificial Intelligence EARIN

Oferta tematyki prac dyplomowych

  Będzie uzupełniana w miarę potrzeb

Podręczniki